Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
infolinia: 62 734-76-40

Kadry, Płace i ZUS PRO v. 9.10.0.0


Aktualizacja do nowej wersji jest płatna według cennika update:

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację. Numer licencji do najnowszej zamów kontaktując się z dGCS.NET sp. z o.o.

 

Nowości:

 • Nowa zmienna finansowe obowiązujące od 01.07.2021.
 • Nowe opisy kodów tytułów ubezpieczeń osób obowiązujące od 01.07.2021.
 • Uzupełnienie i aktualizacja klasyfikacji zawodów wykorzystywanych przy eksportach dokumentów zgłoszeniowych do ZUS oraz przy raportach do GUS.
 • Umożliwiono przygotowanie eksportu danych potrzebnych dla sporządzenia zaświadczenia ZUS ERP-7, który zastąpił wcześniejszy RP-7.
 • Wprowadzono obsługę zagranicznych kodów pocztowych przy eksporcie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych ZUA i ZZA. Dotyczy sytuacji, gdy w danych adresowych osób zatrudnionych wprowadzono inny ‘PL’ kod kraju dla uzupełnianego adresu.
 • Nowa podstawa prawna na wydrukach Skierowania na badaniach lekarskich (wstępnych / okresowych / kontrolnych).
 • Zamykanie / otwieranie okresu płacowego dot. rachunków dla umów cywilnych bezpośrednio z poziomu okna rachunków – bez konieczności korzystania z okna ‘Okresów płacowych’.
 • Wzorzec listy płac wynagrodzeń pracowniczych uwzględniający pozycje dot. wpłat do PPK. Rodzaj listy płac dostępny w oknie ‘Listy płac’ nazywa się ‘Lista płac PPK’.
 • Umożliwiono sporządzanie wydruku ‘Listy płac – zestawienia’ dla wzoru list płac o nazwie ‘Lista umów zleceń PPK’.
 • Możliwości rejestracji statusu PPK ‘Nieobjęty’ dla osób w bazie / w firmie, która nie wskazała wybranej Instytucja finansowej, z uwagi na rezygnację wszystkich zatrudnionych z PPK.
 • Dla baz w których w oknie ‘Dane firmy’ w zakładce ‘PPK’ nie wypełniono pola ‘Data objęcia ustawą o PPK’ program jednorazowo uzupełnia po pole datą 10.05.2021. Uzupełnienie tego pola o datę powoduje sprawdzanie czy osoba, dla której są liczone płace / zlecenia po tej dacie ma zarejestrowany w programie status PPK. Brak rejestracji statusu PPK dla osoby skutkuje alertem i propozycją przerwania procesu naliczania płacy / rachunku. Funkcjonalność ta jest przydatna dla osób zatrudnionych po wejściu w życie przepisów PPK, gdyż chroni przed nieuzasadnionym pominięciem stosowania tych przepisów do osób tak zatrudnionych. W przypadku woli rezygnacji z przypominania o tym statusie (np. z uwagi na stosowanie przepisów o PPE) należy usunąć datę objęcia ustawą o PPK.
 • Zapewniono transparentność statusu PPK ‘Zwolniony’ dla wcześniej wprowadzonych statusów PPK, co powoduje naliczania wpłat do PPK w przypadku gdy przed rejestracją statusu ‘Zwolniony’ osoba miała przypisany status skutkujący takimi naliczeniami oraz nie powoduje naliczeń wpłat do PPK w przypadku gdy przed rejestracją statusu ‘Zwolniony’ osoba miała przypisany status nie powodujący takich naliczeń.
 • Umożliwiono rejestrowanie statusu PPK ‘Zwolniony’ dla osób, które nie mają wcześniej przypisanego innego statusu PPK.
 • Nowy raport GUS Z-15.
 • Nowy eksport do ZUS dokumentu zgłoszeniowego ZZA uwzględniający zamieszczanie w tym eksporcie kodu zawodu.
 • Funkcjonalność naliczenia składek na Fundusz Pracy pomimo wyłączenia podlegania Funduszowi pracy, w przypadku uzyskania wartości ‘Podstawa FP i FGŚP’ (przychodu objętego tą składką) za liczony miesiąc w kwocie równej co najmniej zmiennej finansowej ‘Płaca minimalna’ obowiązując z liczonym miesiącu, proporcjonalnie obniżona o rodzaje nieobecności skutkujące obniżaniem składników wynagrodzenia.

Zmiany:

 • Uwzględniające połączenie Agentów transferowych obsługujących instytucje finansowe PPK ( ProService Finteco połączyło się z Moventum Services ).
 • Zmiany w eksporcie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych ZUA uwzględniające zamieszczanie w tych eksportach aktualnych kodów zawodów.
 • Zmiany w eksporcie do ZUS deklaracji rozliczeniowej DRA przez uzupełniania łącznej wartości składek do wpłaty do ZUS na podstawie tej deklaracji.
 • Zaktualizowano zakres nieobecności (okresów nieskładkowych) przenoszonych na świadectwo pracy do pkt 6.13.
 • W świadectwie pracy do pola dot. ‘Dni wynagrodzenia chorobowego’ (pkt 6.8) przenoszona jest informacja o dniach tej nieobecności w okresie za który sporządzane jest świadectwo pracy.
 • W wydruku ‘Skierowania na badania’ poszerzono zakres treści możliwych do wpisania w polach dot. opisu stanowiska oraz warunków szkodliwych.
 • Liczenie składników ‘Średnie dzienne wynagrodzenie chorobowe’ oraz ‘Średnie dzienne zasiłek rehab.’ w sposób uniemożliwiający dublowanie ich wartości.
 • Liczenie składników ‘Wpłata PPK …’ (wszystkich typów) w przypadku przeliczania składników tylko na poziomie liczenia tych składników (wcześniej wymagane było przeliczenia także podstawy naliczenia PPK.
 • W raportach kadrowych rozszerzono pola / kolumny dot. dat w sposób umożliwiający prezentację pełnego roku także w przypadku gdy w innych kolumnach znajdują się treści wypełniające te kolumny.

Powrót do listy aktualności

Rabat 10% sprawdź!
× Zapisz się na nasz newsletter, aby zawsze być na bieżąco, i dodatkowo otrzymać 10% rabatu na pierwsze zamówienie.