Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
infolinia: 62 734-76-40

Kadry, Płace i ZUS PRO v. 9.11


Aktualizacja do nowej wersji jest płatna. UWAGA! nastąpiła zmiana cennika, wersję 9.11 kupujesz na cały rok 2022.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację. Numer licencji do najnowszej wersji można zamówić kontaktując się z dGCS.NET sp. z o.o.

 

 

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Dodano zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2021 oraz od 01.01.2022 r. w zakresie zmiennych, których wartość jest znana na moment wydania wersji;
 • Uwzględniono minimalną stawkę godzinową dla umów zlecenie obowiązującą w 2022 r. polegające na sprawdzaniu wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia;
 • Wprowadzono wartość progu podwyższenia obniżonej wpłaty uczestnika do PPK obowiązującej w 2022 r. (podstawa = 3612 zł);
 • Wprowadzono daty świąt obowiązujących w 2022 r.;
 • Od dnia 01.01.2022 zaprzestano liczenia składnika "Składka zdrowotna odliczana" od podatku (zaliczki na podatek). Dotyczy zarówno liczenia płac pracowniczych, jak i umów cywilnych;
 • Od dnia 01.01.2022 składnik "Składka zdrowotna" (składka pobierana z wynagrodzenia netto) będzie liczony według zasad liczenia tej składki obowiązujących w dniu 31.12.2021 r.;
 • Od 01.01.2022 r. uwzględniono podwyższenie do 80% wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu;
 • Od 01.01.2022 r. nastąpiło skrócenie do 1 miesiąca kalendarzowego przerwy między okresami zwolnień lekarskich (pobierania zasiłków) powodującej ustalenie nowej podstawy naliczenia chorobowego (do 31.12.2021 r. przerwa między okresami wynosi 3 miesiące kalendarzowe);
 • Przy zapisywaniu umowy cywilnej o rodzaju: "Umowa o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych" program od 01.01.2022 r. sprawdza czy zapisywana umowa podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu;
 • Maksymalny poziom "Kosztów autorskich" od 01.01.2022 r. uwzględniono z wartości 120.000 zł;
 • Przedłużono domyślne stosowanie zwolnienia podatkowego z tytułu "Ulgi 26 minus" dla osób, które do dnia wypłaty (wg ustawień daty wpłaty w definicji okresów rozliczeniowych) nie ukończyły 26 roku życia, przez nie naliczanie zaliczki na podatek. Zwolnienie podatkowe "Ulga 26 minus" jest uwzględniane do wartości przychodu w roku (narastająco) odpowiadającego kwocie 85.528 zł, uwzględniając do tej samej kwoty przychody z trzech nowych zwolnień podatkowych wprowadzonych w roku 2022;
 • Możliwość ustawienia pobierania zaliczki na podatek w roku 2022 mimo objęcia osoby zwolnieniem podatkowym "Ulga 26 minus". Ustawienie to jest robione na wniosek zatrudnionego z możliwością zaznaczenia daty wniosku oraz miesięcy obowiązywania w okresie 2022 r. (parametry ustawiane w Menu: Płace → Definiowanie → Zwolnienia podatkowe);
 • Od wypłat w 1/2022 domyślnie uwzględniane jest naliczanie i obsługa "Ulgi dla klasy średniej" dla pracowników uzyskujących dochody ze stosunku pracy (ulga ta nie dotyczy dochodów z zasiłków chorobowych i innych źródeł, które są opodatkowane mimo zwolnień podatkowych z tytułu zatrudnienia – czyli które są opodatkowane mimo ulgi do 26 lat) w zakresie przychodu w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł w miesiącu. Umożliwiono wyłączenie stosowania "Ulgi dla klasy średniej" w miesiącach wskazanych przez pracownika – w nowym oknie "Zwolnienia podatkowe". Program uwzględnia lub zeruje "Ulgę dla klasy średniej" także w sytuacji, gdy w danym miesiącu mają miejsce dwie lub więcej wypłat pracowniczych;
 • Dopisano obsługę trzech nowych zwolnień podatkowych obowiązujących od 1/2022 – takich jak:
  - "Zerowy PIT dla rodzin 4+",
  - "Zerowy PIT dla seniorów",
  - "Zerowy PIT przeniesienie miejsce zamieszkania do Polski"
  przez możliwość uwzględnienia wniosku dotyczącego nie liczenia zaliczki na podatek z tytułu stosowania tych zwolnień za okresy (miesiące / lata) wskazane przez osobę zatrudnioną. Dotyczy nie naliczania zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń pracowniczych oraz z umów zlecenia. Graniczną, łączną oraz roczną kwotą wszystkich tych zwolnień podatkowych, a także zwolnienia z tytułu "Ulgi 26 minus" jest kwota 85.528 zł wynikająca z rocznego przychodu objętego tymi zwolnieniami;
 • Przygotowano nowe okno "Zwolnienia podatkowe", do którego przeniesiono obsługę wniosków o naliczania zaliczki na podatek w stosunku do osób objętych zwolnieniem podatkowych "Ulga 26 minus". Okno służy też do obsługi wniosków o nie naliczanie zaliczki na podatek w przypadku trzech nowych zwolnień podatkowych: "Zerowy PIT dla rodzin 4+"; "Zerowy PIT dla seniorów" oraz "Zerowy PIT przeniesienie miejsce zamieszkania do Polski". Nowe okno służy także do obsługi okresów niestosowanie na wniosek pracownika "Ulgi dla klasy średniej". W oknie wybiera się z dostępnego słownika rodzaj zwolnienia lub ulgi, a następnie zaznacza się okresy (miesiące / lata) stosowania wyjątków od zasady ogólnej / podstawowej dotyczącej danego zwolnienia podatkowego (przy czym ogólną i podstawową zasadą jest nie liczenie zaliczki na podatek dla "Ulga 26 minus" oraz liczenie zaliczka na podatek trzech nowych zwolnień podatkowych) albo ulgi podatkowej. Okno pozwala na prezentowanie danych w trybie "Detale" (domyślny - w którym szczegółowe dane prezentowane w formularzu), a także w trybie "Lista" (prezentacja tabelaryczna). Ponadto dane w tym oknie mogę być prezentowane w widoku (filtrze) "Aktualne w roku" / albo: "Wszystkie";
 • Eksport do RCA osób z kodem tytułu ubezpieczenia 0800xx.

Wprowadzono zmiany:

 • Przy dodawaniu osoby (pracownika) zmieniono sposób uwzględniania kodu kraju w adresie pracownika w celu wyeliminowania możliwości błędu przy zaczytywaniu do Płatnika danych zgłoszeniowych dla ZUS;
 • Zmieniono ustawienie przykładowego składnika "Ekwiwalent za pranie" (ID: 116) z grupy "Składniki przekładowe" w zakresie pola RP7 (zakładka "Inne…" w oknie definiowania składników płacowych) – w celu nie uwzględniania przychodu z tego składnika w zaświadczeniu RP-7;
 • Doprecyzowano sposób nie uwzględniania przychodów zwolnionych z opodatkowania (np. z uwagi na "Ulgę 26 minus") przy przekraczaniu progu podatkowego z uwagi na przychody, które przekroczyły próg zwolnienia podatkowego;
 • Zmieniono sposób liczenia składnika "Naliczony podatek" w drugiej i kolejnej liście płac w miesiącu w sytuacji, gdy w pierwszej liście naliczono przekraczanie progu podatkowego w celu liczenia zaliczki na podatek tylko z list po przekroczeniu progu (wcześniej zaliczka podatek była uzupełniana na podstawie list płac z całego miesiąca);
 • Ostrzeżenie o nieliczeniu "Ulgi podatkowej" po przekroczeniu progu podatkowego wyświetlane jest od wypłat w następnym miesiącu w stosunku do miesiąca przekroczenia progu;
 • Przy rejestrowaniu czasu przepracowanego w trakcie liczenia płac albo w oknie "Kartoteka" czasu pracy nieobecności o typie "Delegacja" oraz "Badania okresowe" traktowane są jako czas pracy.

Powrót do listy aktualności

Rabat 10% sprawdź!
× Zapisz się na nasz newsletter, aby zawsze być na bieżąco, i dodatkowo otrzymać 10% rabatu na pierwsze zamówienie.