Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
infolinia: 62 734-76-40

Kadry, Płace i ZUS PRO – wersja na rok 2023 – pierwsze zmiany noworoczne


Aktualizacja do nowej wersji jest płatna. 

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację. Instalacja aktualizacji wymaga nowego numeru licencji. Numer licencji do najnowszej wersji można zamówić kontaktując się z dGCS.NET sp. z o.o.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2022 r. oraz od 01.01.2023 r. a także od 01.07.2023 r. w zakresie zmiennych, których wartość jest znana na moment wydania wersji;
 • Uwzlędnianie minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenie obowiązującej od 01.01.2023 r. oraz od 01.07.2023 r. polegające na sprawdzaniu wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia;
 • Wprowadzono wartość progu podwyższenia obniżonej wpłaty uczestnika do PPK obowiązującej od 01.01.2023 r. (podstawa = 4188 zł) oraz od 01.07.2023 r. (podstawa = 4320 zł);
 • Daty świąt obowiązujących w 2023 r.
 • PIT-11 wer.29 w formie wydruku;
 • PIT-11 wer.29 w formie pliku XML (w wersji schematu 1-1E) w celu importu do aktywnego formularza PDF udostępnianego jako e-deklaracja;
 • PIT-11 wer.29 w formie pliku DEK w celu importu do modułu "Zborcze e-Deklaracje";
 • W celu obsługi nowego pola P123 na PIT-11 wer.29 dodano możliwość definiowania składników płacowych jako ‘Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych’. Definiowanie to jest możliwe w oknie ‘Definiowanie składników płacowych’ w zakładce: ‘Inne/…’ w polu: ‘PIT11/40 – rozliczenia specjalne’. Zaznaczenie składnika płacowego jako ‘Odliczane od dochodu skł. członk. na rzecz związków zawodowych’ powoduje, że wartość takiego składnika trafia do pola 123 na PIT-11 wer.29;
 • Przy generowaniu PIT-11 wyłączono ostrzeżenie o zerowej deklaracji podatkowej w przypadku osób, które uzyskują wyłącznie przychody zwolnione z opodatkowania (z tytułu '26Minus' oraz trzech nowych zwolnień podatkowych – z tytułu Zerowy PIT dla: rodzin 4+ / dla seniorów / przeniesienie miejsce zamieszkania do Polski;

Wprowadzono zmiany:

 • Zaktualizowano wzorcowy wniosek o rezygnację z PPK (dostępny w oknie PPK) dostosowując jego objaśnienia do zmienionego wzorca ministerialnego;
 • Na skierowaniu na badania (wstępne / okresowe / kontrolne) zaktualizowano powoływaną na tym skierowaniu podstawę prawną w zakresie oznaczenia Dziennika Ustaw;
 • Zmieniono standard kodowania danych do pliku DEK importowanych do modułu ‘Zborcze e-Deklaracje’ w celu umożliwienia przenoszenia do deklaracji podatkowych szerszego zakresu liter z niepolskiego alfabetu występujących w polach tekstowych np. w nazwisku oraz imieniu osoby, a także danych adresowych;
 • Przedłużono zasadę liczenia składnika ‘Składka zdrowotna’ (składka pobierana z wynagrodzenia netto) według zasad liczenia tej składki obowiązujących w dniu 31.12.2021 r.
 • Przedłużono stosowanie maksymalnego poziomu ‘Kosztów autorskich’ w wartości 120.000 zł;
 • Przedłużono domyślne stosowanie zwolnienia podatkowego z tytułu ‘Ulgi 26 minus’ dla osób, które do dnia wypłaty (według ustawień daty wpłaty w definicji okresów rozliczeniowych) nie ukończyły 26 roku życia, przez nie naliczanie zaliczki na podatek. Zwolnienie podatkowe ‘Ulga 26 minus’ jest uwzględniane do wartości przychodu w roku (narastająco) odpowiadającego kwocie 85.528 zł, uwzględniając do tej samej kwoty przychody z 3 zwolnień podatkowych wprowadzonych w roku 2022, takich jak:
  ‘Zerowy PIT dla rodzin 4+’,
  ‘Zerowy PIT dla seniorów’,
  ‘Zerowy PIT przeniesienie miejsce zamieszkania do Polski’;
 • Przedłużono możliwość ustawienia pobierania zaliczki na podatek w roku 2023 mimo objęcia osoby zwolnieniem podatkowym ‘Ulga 26 minus’. Ustawienie to jest robione na wniosek zatrudnionego z możliwością zaznaczenia daty wniosku oraz miesięcy obowiązywania w okresie 2023 r.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.
 


Powrót do listy aktualności

Rabat 10% sprawdź!
× Zapisz się na nasz newsletter, aby zawsze być na bieżąco, i dodatkowo otrzymać 10% rabatu na pierwsze zamówienie.