Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności
infolinia: 62 734-76-40

Księga Przychodów i Rozchodów DOS aktualizacja dla biur


Aktualizacja programu do wersji 21 - wersja zawiera nowe przepisy VAT

Program dostosowano do wymagań, wynikających z plików JPK-V7M i JPK-V7K,
obowiązujących od dnia 01-10-2020 roku.

Wprowadzono zmiany:

1) Ewidencja – zakup po zatwierdzeniu zapisów i zaksięgowaniu w księdze otworzy się nowe
okno, w którym definiujemy parametry do JPK


Typ zakupu należy oznaczyć tylko dla poniższych dokumentów:
• MK – w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub
usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy;
• VAT_RR – w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy;
• WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego (przykładowo: dokonanie rocznej korekty
podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego).
Gdy zaksięgowany dokument nie spełnia żadnego z trzech powyższych warunków należy
wybrać jako typ dokumentu „brak”.

Dodatkowo należy oznaczyć transakcje:
• MPP – objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności;
• IMP – dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów
rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.
• Jeżeli zaksięgowany dokument spełnia dany warunek należy przy nim wybrać „T”. W
przeciwnym razie należy pozostawić „N”.

 

2) Ewidencja \ sprzedaż – po zatwierdzeniu wpisu otworzy się nowe okno, w którym należy
zdefiniować parametry zawarte w pliku JPK (grupy towarów GTU i procedury sprzedaży).
Jeżeli zaksięgowany dokument spełnia dany warunek należy przy nim wybrać „T”. W przeciwnym
razie należy pozostawić „N”.
Uwaga dla Biur Rachunkowych – Wystawiane przez państwa faktury za prowadzenie
księgowości powinny mieć oznaczenie GTU-12

 

3.) Zapisy zaimportowane z plików JPK-FA(3) i JPK-VAT(3)
Jeżeli na dokumentach sprzedaży zaimportowanych do programu nie wystąpią parametry zawarte
w pliku JPK (grupy towarów GTU i procedury sprzedaży) należy takie dokumenty skorygować
w opcji EWIDENCJA VAT \ KOREKTA\ SPRZEDAŻ ( CAŁOŚĆ LUB WYBRAĆ RODZAJ
OBROTÓW) klawiszem F-5 dane JPK
Tak samo możemy skorygować parametry do JPK w zakupie.

 

4.) Generowanie plików JPK
Zmianie nie ulega sposób generowania plików:
 JPK_VAT(3) – w przypadku korekt za poprzednie okresy;
 JPK_EWP (dla ryczałtu),
 JPK_PKPIR (dla księgi).


Generowanie plików JPK_V7M i JPK_V7K
W celu wygenerowania nowego pliku JPK należy otworzyć moduł DEKLARACJE i w zależności
od ustawień w opcji Konfiguracja (rozliczenie miesięczne lub kwartalne) otworzy się okno
z odpowiednim wzorcem deklaracji JPK_V7M lub JPK_V7K.

Po sprawdzeniu wprowadzonych danych przyciskiem JPK_V7M (JPK_V7K) należy zaakceptować
wysyłkę pliku. Nastąpi wówczas przełączenie do programu umożliwiającego elektrotechniczną
wysyłkę pliku na serwery Ministerstwa Finansów. Wysyłka pliku JPK odbywa się jak we
wcześniejszych wersjach programu.

 

5.) Zmiana sposobu księgowania faktur do paragonów                                                                                                              Obecnie faktury do paragonu nie są brane do podsumowania sprzedaży i nie wchodzą do
deklaracji VAT.
Poprzednio musiały być wykazywane w JPK i były sumowane (nie było oznaczenia że jest to
dokument ujęty już w sprzedaży paragonowej) a księgowane zestawienia sprzedaży paragonowej
pomniejszało się o sumę zaksięgowanych faktur wystawionych do paragonów.
Obecnie mamy obowiązek ujęcia w rejestrze VAT faktur wystawionych do paragonów
z jednoczesnym ich oznaczeniem ) „FP” – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy –
faktura do paragonu. Faktury takie nadal nie będą dodawane do podsumowania sprzedaży jednak
będą wykazywane w raportach JPK. Księgując zestawienie sprzedaży paragonowej (zestawieniem)
nie pomniejszamy o zaksięgowane faktury oznaczone symbolem „FP”.
Oznaczeniu GTU podlegają również wykazywane w pliku faktury z oznaczeniem „FP”.

 

6.) W opcji RAPORTY\ VAT\ dodano nowy raport SPRZEDAŻY z opisem procedur dla
JPK_V7M i JPK_V7K

 

 

FAKTUROWANIE 2 wersja 21.00

1) W opcji Słowniki \ katalog towarów i usług dodano kolumnę GTU_XX umożliwiającą
wprowadzenie oznaczenia GTU dla poszczególnych towarów lub usług . Jeżeli wszystkie towary
mają takie same oznaczenie GTU to możemy automatycznie je zaznaczyć lub odznaczyć
wykorzystując klawisze ALT+ F6


3) SPRZEDAŻ – dodano kolumnę GTU_XX umożliwiającą wprowadzenie oznaczenia towaru lub
usługi (oznaczenie automatycznie jest przenoszone ze słowników).
Po zatwierdzeniu dokumentu należy wprowadzić parametry zawarte w pliku JPK (grupy towarów
GTU i procedury sprzedaży).
Program automatycznie podpowie oznaczenia GTU z dokumentu ale użytkownik w tym miejscu ma
możliwość skorygowania danych.


Zamów

{{ nettoInput }}
{{ bruttoInput }}

Pobierz wersję demonstracyjną

Rabat 10% sprawdź!
× Zapisz się na nasz newsletter, aby zawsze być na bieżąco, i dodatkowo otrzymać 10% rabatu na pierwsze zamówienie.