DGCS System Kadry i Płace dla biur rachunkowych

Prowadź rozliczenia kadrowo-płacowe dla swoich klientów wygodnie i prosto. DGCS System Kadry i Płace dla biur rachunkowych to narzędzie, które zgodnie z przepisami prowadzi kartoteki pracowników, nalicza wynagrodzenia oraz rozliczenia z ZUS i US.

Program

Korzyści

Cena

DGCS System Kadry i Płace

– bez limitu pracowników

– 50 stanowisk w cenie

– 999 firm w cenie

 • szybkie wprowadzanie pracowników,
 • dostosowywanie dokumentów do własnych potrzeb
 • zgodne z przepisami i intuicyjne.

Roczny abonament:: 880,00

DGCS System Kadry i Płace

– 30 pracowników

– 50 stanowisk w cenie

– 999 firm w cenie

 • korzystna cena
 • pełna funkcjonalność
 • program dopasowany do potrzeb

Roczny abonament:: 680,00

DGCS System Kadry i Płace

– 10 pracowników

– 50 stanowisk w cenie

– 999 firm w cenie

 • do obsługi małych podatników
 • korzystna cena
 • pełna funkcjonalność

Roczny abonament:: 480,00

Ten moduł znajdziesz także w pakietach dla biur rachunkowych:

DGCS System Kadry i Płace do rozliczania Twoich klientów

Ewidencja kadrowa

W programie poprowadzisz kartoteki pracowników ewidencjonując ich najważniejsze dane, takie jak:

 • dane personalne,
 • dane o zatrudnieniu w tym historia zatrudnienia.
Wprowadzone dane program uwzględnia przy przeliczaniu list płac, sporządzaniu zaświadczeń czy wyliczaniu absencji.

DGCS System Kadry i Płace dla biur rachunkowych będzie dla Ciebie kontrolował i przypominał o aktualności badań BHP, możesz też samodzielnie ustawić alarmy o istotnych wydarzeniach, takich jak wydruk umowy o pracę.

program dla biura rachunkowego

Czas pracy, kalendarze

DGCS System Kadry i Płace umożliwia tworzenie dla pracowników różnych wzorów kalendarzy w zależności od czasu pracy, w zależności od wymiaru etatu, godzin pracy, a także przypadających świąt i dni wolnych.

Do ustalania czasu pracy niezbędne jest wprowadzanie absencji oraz ich ewidencja zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wydruków takich jak wniosek urlopowy czy lista obecności, z możliwością dostosowania tych wydruków do własnych potrzeb, W programie zarejestrujesz wszystkie typy nieobecności: urlopowe zarówno te wypoczynkowe jaki opiekuńcze, wychowawcze, chorobowe dodatkowo zadecydujesz kto jest płatnikiem składek. Uwzględnisz też pracę zdalną czy urlop z powodu siły wyższej.

Wynagrodzenia

Rozpoczynając pracę z programem DGCS System Kadry i Płace dla biur rachunkowych możesz zdefiniować wynagrodzenie zasadnicze i na tej podstawie wygenerować listy płac do końca roku. Dzięki tej opcji przyspieszysz comiesięczne zadania dla klientów. Dodatkowo możesz ustalić dowolny termin wypłaty w zależności od potrzeb obsługiwanej firmy, także może to być kilka list płac w jednym miesiącu z różnymi terminami. Wprowadź absencje, aby uaktualnić bieżący obraz firmy. Premie, dodatki, nadgodziny, trzynastki, odprawy, nagrody, godziny nocne, potrącenia prosto dodasz na liście płac. Zanim zatwierdzisz przygotowaną listę możesz ją próbnie przeliczyć, aby sprawdzić czy wszystko się zgadza. 

Umowy cywilno prawne

Jeśli Twoi klienci zatrudniają współpracowników na podstawie umów zleceń, o dzieło, z prawami autorskimi, kontrakty menadżerskie, dla członków organów stanowiących osób prawnych to w programie DGCS System Kadry i Płace dla biur rachunkowych sporządzisz dla nich rachunki, faktury, listy płac, czy karty wynagrodzeń. Przygotujesz też umowy korzystając z dostarczonych szablonów wraz z programem lub możesz sporządzić własny szablon. Zarejestrujesz także czas pracy zleceniobiorców.

program dla biura rachunkowego

Zaświadczenia

Znając i rozumiejąc potrzeby firm, program DGCS System Kadry i Płace został tak przygotowany, aby każde zaświadczenie o zarobkach, zatrudnieniu, świadectwo pracy czy umowę o pracę można dodatkowo zmodyfikować zapisując w wersji .odt lub .docx i wprowadzając własne poprawki czy zmiany w tekście, zgodnie z życzeniem klienta. Dzięki takiej możliwości zamknięta grupa szablonów dokumentów znacznie się poszerza.

Polska i zagranica

Program DGCS System Kadry i Płace dla biur rachunkowych pozwala na obsługę szerokiego profilu firm, również dzięki możliwości zatrudniania cudzoziemców, wraz z prawidłowym rozliczaniem do ZUS i US, jaki wprowadzeniu tzw. pakietu mobilności pozwalającego na rozliczanie pracowników, najczęściej kierowców do pracy za granicą.

Sprawdź pozostałe moduły z serii DGCS System współpracujące z DGCS System Kadry i Płace dla biur rachunkowych