DGCS System Księgowość dla biur rachunkowych

Księgowość dla biur rachunkowych to pojedyńcze moduły pozwalające na usługowe prowadzenie księgowości innych firm dla doradców podatkowych, biur rachunkowych i innych podmiotów wykonujących taką lub podobną działalność. 

Oparte na tych samych schematach i mechanizmach programy różnią się specyficznymi formami, takimi jak. np.: sprawozdania finansowe w Księdze Handlowej.

DGCS znając i rozumiejąc potrzeby biur rachunkowych nie ogranicza ilości stanowisk na których program zostanie wykorzystany. Jeśli zastanawiasz się nad otwarciem działalności związanej z księgowością wybierz DGCS System

Zachęcamy do skorzystania z pakietów dla biur rachunkowych:

DGCS System Księga Przychodów i Rozchodów

Zbiór modułów pozwalających na rozliczanie klientów, którzy wybrali opodatkowanie:

 • na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%),
 • podatek liniowy – 19% stawka podatku,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Moduł

Skład

Cena

Księga Przychodów i Rozchodów

– 50 stanowisk w cenie

– 999 firm w cenie

 • Ryczałt,
 • KPIR dla rolników
 • Fakturowanie

 • Środki trwałe (do 5 środków trwałych)

 • Kadry i Płace (do 5 pracowników)

Roczny abonament:: 680,00

Księga Przychodów i Rozchodów 30

– 50 stanowisk w cenie

– 30 firm w cenie

 • Ryczałt,
 • KPIR dla rolników
 • Fakturowanie

 • Środki trwałe (do 5 środków trwałych)

 • Kadry i Płace (do 5 pracowników)

Roczny abonament:: 580,00

Księga Przychodów i Rozchodów 10

– 50 stanowisk w cenie

– 10 firm w cenie

 • Ryczałt,
 • KPIR dla rolników
 • Fakturowanie

 • Środki trwałe (do 5 środków trwałych)

 • Kadry i Płace (do 5 pracowników)

Roczny abonament:: 480,00

Wielofirmowość

Programy księgowe w DGCS System przygotowano tak, aby w łatwy sposób zarządzać prowadzonymi firmami. Szybko możesz dodać kolejnego klienta czy wykonać kopię bezpieczeństwa dla wszystkich firm. Jeśli prowadzisz firmy o podobnym profilu możesz pomiędzy nimi przenieść ustawienia początkowe.

Ewidencja księgowa

Podstawowa funkcja programu księgowego czyli księgowanie dokumentów w DGCS System oprócz standardowego dodawania, usuwania i edytowania wpisów, możesz je także rozdzielać pomiędzy ewidencją VAT i KPIR, ale także poszerzać o wpisy przenoszone z innych programów:

 • innych modułów DGCS System,
 • JPK także innych programów,
 • skanować za pośrednictwem Scanye,
 • pobierać z Kamsoft,
 • księgować z Ksef.

Poza księgowaniem sprzedaży i zakupu możliwa jest ewidencja czynności cywilno-prawnych, wyposażenia, akcyzy, paliwa, remanentów.

Transakcje zagraniczne

Obsługując zagranicznych kontrahentów możesz wpisy mogą być wykonywane przez użytkownika w walutach, jak i w PLN. W programie istnieje możliwość obsługi dowolnej waluty dodanej do słownika, a aktualizacja ich kursów możliwa jest ze strony NBP lub ręcznie. Różnice wynikające z kursów walut księgowane są automatycznie.

Rozrachunki i płatności

Oferuj dodatkowe usługi rozliczania płatności, prowadzenia rozrachunków, dzięki możliwości wprowadzania przelewów i wyciągów bankowych wraz z importem wyciągów bankowych w formacie plików MT-940 dla Raiffaisen Bank, PKO BP, PKO SA, ING Bank Śląski, Millenium, BOŚ Bank, ESBANK, BZ WBK, Citi Bank, Bre Bank oraz integracja z Bank Connect Passive (Bank BPH).

Zapewnij klientowi wygodną kontrolę płynności finansowej dzięki elastycznemu modułowi rozrachunków, który pozwala na rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów, obsługę nadpłat, możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności a także kompensat, a także generowaniu szeregu raportów.

Automatyzacja

Szybkość obsługi klienta jest w biurze rachunkowym bardzo ważna, pozwala na obsłużenie większej liczby klientów w tym samym czasie, Rozumiejąc tę potrzebę w DGCS System możliwe jest nie tylko automatyczne pobieranie wielu dokumentów z innych systemów, ale także automatyzacja standardowych czynności takich jak wprowadzanie seryjnych dokumentów, podpowiadanie rodzaju ewidencji VAT na podstawie wybranego wcześniej dla dla danego kontrahenta. To także podpowiadanie daty czy numeru faktury. Dodatkowo możesz segregować dokumenty w postaci paczek, co pozwala na szybsze rozliczanie grup dokumentów. Program umożliwia definiowanie własnych wzorców księgowych, co znaczenie przyspiesza proces księgowania.

DGCS System Księga Handlowa

Programy pozwalające na prowadzenie ksiąg handlowych, tzw. pełnych księgowości dla osób prawnych czyli wszelkiego rodzaju spółek rozliczających się na zasadach podatku CIT. Posiadają wszystkie funkcje zawarte w Księdze Przychodów i Rozchodów oprócz opisanych poniżej, specyficznych dla pełnej księgowości.

Moduł

Skład

Cena

Księga Handlowa

– 50 stanowisk w cenie

– 999 firm w cenie

 • Środki trwałe (do 5 środków trwałych)

 • Kadry i Płace (do 5 pracowników)

Roczny abonament:: 1.000,00

Księga Handlowa 10

– 50 stanowisk w cenie

– 10 firm w cenie

 • Środki trwałe (do 5 środków trwałych)

 • Kadry i Płace (do 5 pracowników)

Roczny abonament:: 880,00

Plan kont

Księgowanie w oparciu o plan kont nie musi być trudne, korzystając z DGCS System Księga Handlowa możesz swobodnie tworzyć plan kont, dodawać i nazywać tworzone konta. Możesz też stosować dodatkowe analityki jeśli potrzebujesz bardziej rozbudowanej funkcjonalności. Program pozwala także na księgowanie tylko na kontach syntetycznych, a dopiero później księgowania na analityce.

Jeśli prowadzona przez Ciebie firma nie ma rozbudowanego i dostosowanego do specyfiki działalności planu kont, możesz wczytać go i zastosować dla podatnika.

Sprawozdania finansowe

Konfigurowanie sprawozdań pozwala na stworzenie wygodnych szablonów wykorzystywanych w celach sprawozdawczych do organów skarbowych ale także dla otrzymania obrazu stanu firmy. W DGCS System możesz przygotować wiele typów sprawozdań, przenosić je pomiędzy firmami i wykorzystywać w różnym celu, także w postaci e-Sprawozdań.

Sprawdź pozostałe produkty dla biur rachunkowych