KSeF w DGCS System

Termin obowiązywania 1 lipca 2024 do tego czasu korzystanie jest dobrowolne.

 

Kolejna rewolucja w polskich przepisach podatkowych po JPK to wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur. Ustrukturyzowane faktury to nowość, która pozwala na wymianę faktur elektronicznych według jednolitych standardów, wyznaczonych przez ustawodawcę. 

W modułach księgowych możliwe jest pobieranie z KSeF faktur kontrahentów, a także integracja w celu ich wysyłania. 

 

DGCS System jest przygotowane do obsługi nowych przepisów.

Co to jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur to system umożliwiający wystawianie ustrukturyzowanych czyli ujednoliconych faktur, za pośrednictwem systemu elektronicznego. Do czasu obowiązywania wyłącznie faktur elektronicznych będzie możliwe równoczesne posługiwanie się obiegiem elektronicznym i papierowym. Po 1 lipca 2024 pozostanie wyłącznie system elektroniczny.

Faktura elektroniczna to dokument, którego zawartość ściśle określa Ministerstwo Finansów. Można go wystawić w systemach informatycznych posiadających komunikację z systemem KSeF, np.:

Moje elektroniczne faktury

Wystawione

Każda wystawiona faktura będzie musiała trafić do systemu KSeF, tego samego dnia, w którym została wystawiona. Będzie możliwe wysyłanie dokumentów pojedynczo lub zbiorczymi paczkami. Wysłanie dokumentu będzie wymagało poprawnej struktury xml, o którą zadba program do wystawiania faktur: DGCS System Fakturowanie i Magazyn oraz MójKsięgowy24.pl. Wystawienie dokumentu, wysyłka i pobranie UPO to nie wszystkie konieczne czynności. Aby faktura została prawnie wiążącym dokumentem musi znaleźć się w rejestrze KSeF i uzyskać numer KSeF, który po wysłaniu dokumentu będzie mógł zostać do niego pobrany. 

Otrzymane

Papierowe wersje dokumentu nie będą miały mocy prawnej, nie będą też wymagane. Wymagane będzie tylko wysłanie dokumentu do KSeF w formie ustandaryzowanego dokumentu xml. W tej formie będzie można również pobrać dokumenty wystawione przez naszego kontrahenta, ale korzystając z programów DGCS System Fakturowanie i Magazyn oraz MójKsięgowy24.pl.. To w tych programach będzie możliwość pobrania dokumentu wystawionego przez kontrahenta, a następnie zwizualizowanie go do formy html lub pdf, a także opisanie i potwierdzenie poprawności dla księgowych lub biur rachunkowych.

Autoryzacja

W celu wysyłania faktur do KSeF konieczna jest odpowiednia autoryzacja firmy i użytkownika uprawnionego w ramach firmy do wysyłki faktur elektronicznych. Do autoryzacji faktur w KSeF potrzebne będą:

  • podpis kwalifikowany
  • profil zaufany
  • token wygenerowany na stronie ministerstwa finansów.

Autoryzacja pozwala na prawidłowe rozpoczęcie sesji z wysyłką dokumentów i jest niezbędna także w programach do wystawiania faktur i księgowości: DGCS System Fakturowanie i Magazyn oraz MójKsięgowy24.pl.